Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia  27.04.2016 r.