Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia  16.02.2016 r.