Organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników uczestniczek projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015.
Numer ogłoszenia: 173712 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015