Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia  30.01.2016 r.