Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 28.12.2015 r.