CIS PN-16/2014/ Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum lntegracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA "Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum integracji Społecznej  w Mikołowie"

Numer ogłoszenia: 377648 • 2014; data zamleazczenla:18.11.2014