Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 15.10.2015 r.