Protokół nr 01/2015 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 27.02.2015