Wnioski, postulaty i zapytania z zebrania wiejskiego w Bujakowie, które odbyło się dnia 12 stycznia 2015 roku.