WYKAZ I WYNIKI KONTROLI
PRZEPROWADZONYCH W URZĘDZIE MIASTA MIKOŁÓW
W ROKU 2014 

 L.p.

Podmiot kontrolujący

 Temat (przedmiot) kontroli 

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

a)  Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II”.

b) Kontrola doraźna ex post zamówienia publicznego nr PN-42/2011: „Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie”.

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty – budowa Domku Parkowego w Mikołowie”.

3.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Budowa hali sportowej (...)”.

4.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach

Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności na przykładzie niektórych urzędów gmin miejskich.

5.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn.: „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA – etap II”.

6.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn.:„Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – etap II”.