Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 25 maja 2016