Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 18 maja 2016