Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 18 listopada 2015 roku