Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 22 kwietnia 2015 roku