Protokół nr XVIII/18/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku