Uchwała XXXVII/718/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów