Uchwała XXXVI/693/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018