Uchwała XXXII/646/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów.