Uchwała XXXII/641/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028.