Uchwała nr XXVII/599/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 11 w Mikołowie