Uchwała nr XII/284/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Goj