Uchwała nr XII/275/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2025