Uchwała nr XI/257/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2017

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXV/571/2016 z dnia 16.12.2016 r.