Uchwała nr XI/249/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników