Uchwała nr XI/241/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2025