Uchwała nr X/209/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha 13