Uchwała nr X/202/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVIII/449/2016 z dnia 26.04.2016 r.