Uchwała nr X/201/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVII/161/2019 z dnia 2.12.2019 r.