Uchwała nr X/184/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok