Uchwała nr X/181/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2014 rok