Uchwała nr VIII/140/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawieprzeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jodłowej