Uchwała nr VIII/119/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok