Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1398/254/22 w sprawie wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie