Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1396/252/22 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 4 w Mikołowie podczas jego nieobecności