Radny Jan Przewoźnik - interpelacja w sprawie koszenia trawy oraz usunięcia martwych kotów