Uchwała nr VII/82/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej komisji Rady Miejskiej Mikołowa nr 11 ds. Budżetu obywatelskiego