Uchwała nr V/60/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVII/400/2016 z dnia 15.03.2016 r.