Uchwała nr V/53/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie zmiany treści § 2 uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr II/6/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2015