Uchwała nr IV/37/2015 z dnia 27.01.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XIX/460/2016 z dnia 24.05.2016 r.