Uchwała nr IV/23/2015 z dnia 27.01.2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025