Przewodniczący: Krzysztof Jakubiec

Radni: 

Sylwester Czarnota
Stanisława Hajduk - Bies
Krzysztof Jakubiec
Remigiusz Kuś
Krzysztof Rogalski
Michał Rupik
Krystyna Świerkot
Krzysztof Żur
Barbara Wilkoszyńska

Zadania Komisji nr 2 ds. Budżetu:

  • opiniowanie budżetu miasta,
  • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej urzędu,
  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat będących w gestii gminy,
  • opiniowanie wszelkich spraw związanych ze zobowiązaniami finansowymi gminy.