1. Podstawowa kwota dotacji (PKD) dla przedszkoli na rok 2022 - plan na dzień 1.01.2022
  2. Podstawowa kwota dotacji (PKD) dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2022 - plan na dzień 1.01.2022
  3. Metryczka subwencji na rok 2022
  4. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli na rok 2022 - plan na dzień 31.03.2022
  5. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2022 - plan na dzień 31.03.2022
  6. Metryczka subwencji na rok 2022 - 1.05.2022
  7. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli na rok 2022 - plan na dzień 31.05.2022
  8. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2022 - plan na dzień 31.05.2022
  9. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli na rok 2022 - plan na dzień 30.09.2022  
  10. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2022 - plan na dzień 30.09.2022