Uchwała nr XLIX/477/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022

Uchwała nr XLIX/476/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2041