Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1026/243/21 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Miasta Mikołów