Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Mokre z dnia 13.03.2021 r.