Kosultacje społeczne w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegajacej na modernizacji systemów grzewczych