Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa 7.09.2020