Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa 5.11.2020