Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa 27.04.2020