Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa 18.06.2020